Центр східноєвропейських наукових студій

Відкрита лекція з теорії та методики історичної освіти

4 жовтня 2022 р. за ініціативи голови Центру східноєвропейських наукових студій професора Василя Ільницького було організовано відкриту лекцією для студентів і викладачів факультету історії, педагогіки та психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, яку провів професор кафедри історії України Запорізького національного університету Сергій Терно.

Тема лекції “Бої за Україну в шкільному курсі історії в контексті передумов сучасної російсько-української війни” була надзвичайно актуальною. Професор розповів про завдання вивчення історії в закладах загальної середньої освіти, окреслив проблеми формування шкільних програм з історії України у минулому, зокрема у часи міністра Д. Табачника. Науковець також вказав на певні недоліки у сучасному підручникотворенні для НУШ. Найважливіша теза відкритої лекції: історія у школі повинна бути спрямована на формування загальнолюдських і національних цінностей. Україна, держава, нація, свобода, право, імена національних героїв – основоположні цінніснозмістові поняття, на яких формується українська ідентичність, і саме вони повинні визначати як пропедевтичний, так й основний зміст програм з історії для середньої школи.

Лекція відбувалася у змішаному форматі: офлайн та онлайн. На онлайн зв’язку з лектором перебували студенти-історики ІІІ і ІV курсів бакалаврату, які зараз вивчають навчальну дисципліну “Шкільний курс історії та методики його викладання”. В обговоренні відкритої лекції активну участь взяли професори Василь Ільницький, Микола Галів, доцентка Світлана Біла, студенти факультету історії, педагогіки та психології.