Центр східноєвропейських наукових студій

Партнери

Balkan History Association

Дрогобицький педагогічний університет ім. І. Франка

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Запорізький національний університет

Towarzystwo Historiograficzne

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Національна спілка краєзнавців України