Центр східноєвропейських наукових студій

Членство

Батюк Тарас Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Бажан Олег Григорович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри історії НАУКМА, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України Національної академії наук України.

Біла Світлана Ярославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Білобровець Ольга Матвіївна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Венгерська Вікторія Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Галик Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Галів Микола Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa.

Галів Уляна Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Гончаренко Анатолій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії Сумського державного університету.

Горбачик Оксана Олександрівна, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Гриценко Галина Зеновіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Гулай  Василь Васильович, доктор  політичних наук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Гук Орест Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету історії, педагогіки та психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa.

Давидюк Руслана Петрівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету.

Дегтярьов Сергій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Сумського державного університету.

Жовтані Руслана Ярославівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету.

Завгородня Владислава Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету.

Зимомря Іван Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Ужгородського національного університету.

Зимомря Мирослава Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Зимомря Олена Миронівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету.

Зимянський Андрій Романович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Каганов Юрій Олегович, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету.

Кантор Наталія Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Коваль Наталія Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та перекладу Дрогобицького даржавного педагогічного університету імені Івана Франка

Козій Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Коляса Олена Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Корновенко Сергій Валерійович, доктор історичних наук, професор, керівник Науково-дослідного інститут селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Комарніцький Олександр Борисович, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Корсак Роман Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

Коцур Віталій Вікторович, доктор історичних наук, кандидат політичних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Кручак Роксолана Юріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Кекош Олег Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соцільної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Лазурко Лідія Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Лебідь Андрій Євгенійович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету.

Лозинська Ірина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Матеуш Камьонка, доктор філософії (Політологія та публічна адміністрація), кафедра польсько-українських студій Ягеллонського університету (Польща), Сумський державний університет (Україна).

Мартинів Любомир Ігорович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мельничук Олег Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Медвідь Оксана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наконечний Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Огар Анна Осипівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних дисциплін початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Орлик Василь Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету.

Невмержицька Олена Василівнадоктор педагогічних наук, професорпрофесор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Петречко Олег Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Попп Руслана Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Посацький Олександр Васильович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Проць Олександра Євстахіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Розлуцький Ігор Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури, директор бібліотеки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Сандуляк Іван Георгійович, кандидат історичних наук, науковий співробітник історико-медичного музею Буковинського державного медичного університету (Чернівці).

Славко Анна Сергіївна, кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету.

Священко Зінаїда Василівна, декан історичного факультету, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Синкевич Наталія Тадеївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ситник Олександер Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та археології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Смуток Ігор Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Смуток Леся Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Сліпецька Віра Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови і методики її навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Франка.

Скотна Надія Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії, соціології та політології імені Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Стецик Юрій Орестович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Старка Володимир Васильович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Талалай Юлія Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Тригуб Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв, Україна).

Тельвак Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Тельвак Вікторія Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету.

Футала Василь Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Чорний Дмитро Миколайович, доктор історичних наук, професор, зав. кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку Полтавського державного аграрного університету.

Яремчук Віталій Петрович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного університету “Острозька академія”.