Центр східноєвропейських наукових студій

Онлайн-зустріч українських істориків у Дрогобичі

18 квітня 2022 р. з ініціативи професора Василя Ільницького відбулася онлайн-зустріч українських істориків, які обговорили важливі проблеми досліджень сучасної російсько-української війни. У зустрічі взяли участь доктор історичних наук, професор Микола Литвин (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), доктор історичних наук, доцент Володимир Старка (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), доктор політичних наук, професор Василь Гулай (Національний університет «Львівська політехніка»), докторки історичних наук, професорки Оксана Каліщук та Людмила Стрільчук (Волинський національний університет імені Лесі Українки), кандидат історичних наук, доцент Любомир Хахула (Львівський історичний музей), доктор історичних наук, професор Василь Ільницький і доктор педагогічних наук, професор Микола Галів (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). Науковці визначали найбільш актуальні напрями досліджень російсько-української війни, яка триває з 2014 р., вказали на потребу розгортання порівняльно-історичних, військово-політичних і гуманітарних студій, з’ясування різних аспектів повсякденного життя українців, впливу інформаційної війни на українське суспільство тощо. У підсумку історики домовилися заснувати інтелектуально-патріотичну ініціативу «Російсько-українська війна: історичні витоки та гуманітарні виклики», залучати до неї науковців різних галузей знань з метою проведення комплексних, системних наукових досліджень, підготовки монографічних напрацювань, формування науково-дослідницьких проєктів.