Центр східноєвропейських наукових студій

НАСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЧЧИНИ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

Автор:
Руслана ПОПП,
кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa (Україна, Дрогобич) ryslana_popp@ukr.net

Анотація:
У статті показано, що у перші повоєнні роки, коли на Дрогобиччині відновлювалася та утверджувалася радянська система, населення краю було неоднорідним та багатоскладовим. З’ясовано, що відмінності та соціальний статус окремих категорій мешканців регіону визначалися наслідками війни та офіційною політикою радянської влади, яка була скерована на уніфікацію суспільної свідомості, знищення усіх явних та потенційних ворогів, забезпечення максимальної соціальної підтримки всіх верств.

Ключові слова: Дрогобицька область, Дрогобиччична, населення, номенклатура, «вороги народу», колгоспники, робітники.